Privacyverklaring nu online! Klik hier.

Verder met Leren op school

Wij zoeken de sterke kanten en mogelijkheden van een leerling en de leerkracht om het leerproces weer op gang te brengen. Wetenschappelijke kennis en onderzoek vertalen we naar handelingsgerichte adviezen voor leerkrachten, intern begeleiders en andere professionals die dicht bij de leerling staan.

 

 

 

Verder met Leren biedt nu ook vergoede diagnostiek aan!

Verder met Leren biedt vergoede diagnostiek aan bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen voor leerlingen woonachtig in de regio Helmond en Peelgemeenten, Geldrop en Mierlo. Na verwijzing van de huisarts kunt u bij ons terecht voor vergoede onderzoeken naar:
• ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit)
• ADD (aandachtstekortstoornis)
• ASS (autisme-spectrumstoornis)

Na het onderzoek geven we gerichte adviezen voor de begeleiding op school. Voor verdere begeleiding buiten school werken we samen met praktijken die vergoede behandelingen aanbieden. Zo kunnen we samen zorgen voor begeleiding op maat voor uw kind/leerling.

U kunt bij ons ook terecht voor diagnostiek en consultatie bij leerproblemen (dyslexie, dyscalculie).
Wij hebben geen wachtlijsten.

 

 

 

Verder met Leren thuis

Wij geven concrete en heldere adviezen voor ouders om hun kind thuis te ondersteunen. Wij richten ons op wat lukt en op een goede afstemming met school. Zo kunnen kinderen beter Verder met Leren.

Maak kennis met Verder met Leren!

Wij zijn Ingrid Philips, Lidwien Soutberg en Sander Ververs. Wij gaan verder met leren!

Lees verder