Ons aanbod

U kunt bij Verder met Leren terecht voor zeer uiteenlopende vragen en onderwerpen. Onze jarenlange werkervaring en het meebewegen met ontwikkelingen in het veld heeft ons een brede expertise opgeleverd. Die geven wij hieronder globaal aan. In een persoonlijk gesprek komen we samen met u tot maatwerk.

Verder met Leren biedt nu ook vergoede diagnostiek aan!

Verder met Leren biedt vergoede diagnostiek aan bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen voor leerlingen woonachtig in de regio Helmond en Peelgemeenten, Geldrop en Mierlo. Na verwijzing van de huisarts kunt u bij ons terecht voor vergoede onderzoeken naar:
• ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit)
• ADD (aandachtstekortstoornis)
• ASS (autisme-spectrumstoornis)

Na het onderzoek geven we gerichte adviezen voor de begeleiding op school. Voor verdere begeleiding buiten school werken we samen met praktijken die vergoede behandelingen aanbieden. Zo kunnen we samen zorgen voor begeleiding op maat voor uw kind/leerling.

Intelligentie onderzoek groepsgewijs
Onderzoek waarbij groepsgewijs de NIO intelligentietest wordt afgenomen.
De NIO is een intelligentietest om het onderwijsniveau mede te bepalen. Dat wil zeggen dat de NIO op basis van de geteste intelligentie van de leerling een advies geeft over het juiste niveau van voortgezet onderwijs. De NIO kan worden afgenomen bij leerlingen uit groep 7 en/of 8 van het reguliere basisonderwijs, maar ook bij kinderen op het voortgezet onderwijs. Van praktijkonderwijs tot en met VWO niveau.

Intelligentie onderzoek
Wilt u weten over welke cognitieve capaciteiten uw leerling beschikt, vraag dan een intelligentieonderzoek aan.

Onderzoek naar dyslexie
Loopt uw leerling vast met leren lezen en/of spellen, vraag dan een dyslexieonderzoek aan (niet vergoed).

Onderzoek naar dyscalculie
Blijft uw leerling ondanks extra begeleiding ernstige rekenproblemen houden, vraag dan een dyscalculieonderzoek aan.

Onderzoek naar werkhouding/zelfbeeld
Heeft uw leerling problemen met zijn of haar concentratie, komt hij niet tot leren of heeft hij weinig zelfvertrouwen, kijk dan samen met Verder met Leren naar een passend vervolg.

Onderzoek naar AD(H)D en/of ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)
Is uw leerling altijd druk en impulsief en stagneert zijn leerontwikkeling en/of sociale ontwikkeling. Of is hij/zij juist heel stil en slaagt hij er niet in om aansluiting bij leeftijdsgenoten te vinden. Vraag dan een classificatieonderzoek aan.

Groepsonderzoek dyslexie voor leerlingen uit groep 7 en/of 8
Screening en onderzoek betreffende dyslexie.

Intelligentie onderzoek
Wilt u weten over welke cognitieve capaciteiten uw kind beschikt, vraag dan een intelligentieonderzoek aan.

Onderzoek naar dyslexie
Loopt uw kind vast met leren lezen en/of spellen, vraag dan een dyslexieonderzoek aan (niet vergoed).

Onderzoek naar dyscalculie
Blijft uw kind ondanks extra begeleiding ernstige rekenproblemen houden, vraag dan een dyscalculieonderzoek aan.

Onderzoek naar werkhouding/zelfbeeld
Heeft uw kind problemen met zijn of haar concentratie, komt hij niet tot leren of heeft hij weinig zelfvertrouwen, kijk dan samen met Verder met Leren naar een passend vervolg.

Onderzoek naar AD(H)D en/of ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)
Is uw kind altijd druk en impulsief en stagneert zijn leerontwikkeling en/of sociale ontwikkeling. Of is hij/zij juist heel stil en slaagt hij er niet in om aansluiting bij leeftijdsgenoten te vinden. Vraag dan een classificatieonderzoek aan.

Gesprekken op school met leerkrachten, interne begeleiders, zorgteams, etc.
Advisering tijdens consultatieve leerlingbegeleiding heeft tot doel de interne begeleiders en de leerkrachten toe te rusten om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Zo kan passend onderwijs geboden worden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
De ondersteuning leidt tot een vergroting van de handelingsbekwaamheid in de omgang met de leerlingen.

Voorlichting
Wilt u als school (of als ouders) meer informatie over bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, leerlingvolgsystemen, ontwikkelingsperspectief of diverse stoornissen zoals ADHD, ASS of ODD, vraag dan vrijblijvend een offerte aan.