Maak kennis met Verder met Leren!

Wij zijn Ingrid Philips, Lidwien Soutberg en Sander Ververs, GZ-psychologen en/of orthopedagogen. Wij gaan Verder met Leren, waar de reguliere zorg binnen het onderwijs extra aandacht verdient of vastloopt. Voor ons is de zorg voor leerlingen in het onderwijs belangrijk, voor de leerling zelf en vanuit maatschappelijk oogpunt, maar het is bovenal een bron van inspiratie en werkplezier.
Wij gaan Verder met de mogelijkheden van leerlingen en hopen zo een goede aansluiting te creëren binnen de driehoek: Leerling – Schoolsituatie – Thuissituatie . Dit kunnen we op verschillende manieren bereiken: Onderzoek / diagnostiek, observatie, consultatie, gesprekken, behandelingen, etc. Onze dienstverlening kenmerkt zich door afstemming en maatwerk.
Gezien onze wetenschappelijke achtergrond en praktische werkervaring, werken wij op het snijvlak van de wetenschap en de dagelijkse praktijk. Wetenschappelijke kennis en onderzoek vertalen we naar handelingsgerichte adviezen voor leerkrachten, intern begeleiders en andere professionals die dicht bij de leerling staan. School, ouders en kind maken hierbij hun eigen keuzes. Wij zorgen ervoor dat jullie Verder kunnen, Verder met Leren!

Logo

Drs. Ingrid Philips

Ingrid heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (specialisatie leerproblemen) en heeft jarenlange ervaring als orthopedagoge binnen het (speciaal) basisonderwijs. Sinds 2004 is zij Gezondheidszorgpsycholoog.

Ingrid is gespecialiseerd in diagnostiek en advisering van leerlingen met leer- en gedragsproblemen, waaronder dyslexie, dyscalculie, ADHD en ASS problematiek. Hierbij zorgt zij voor afstemming tussen alle betrokkenen en richt zij zich op de sterke kanten van kind, leerkracht en ouders.
Scholen vinden dat Ingrid goed meedenkt, zorgvuldig is in haar werk en op maat adviseert.
“Gewoon het goede doen!” is haar motto.

Drs. Lidwien Soutberg

Lidwien studeerde Orthopedagogiek, afstudeerrichting leerstoornissen, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit).
Sinds die tijd is Lidwien bezig met het onderwerp dyslexie en heeft ze een grote deskundigheid opgebouwd, die ze onder andere ingezet heeft bij het mede formuleren van dyslexiebeleid op scholen en in samenwerkingsverbanden.
Als GZpsycholoog heeft Lidwien veel ervaring met de diagnostiek en advisering bij leerlingen met leer- en gedragsproblemen, waaronder dyslexie, ADHD en ASS problematiek.

Scholen zien Lidwien als iemand die inhoudelijk zeer deskundig is en direct en duidelijk in haar advisering. Haar adviezen zijn meteen toe te passen in de praktijk en doen recht aan zowel leerkrachten als leerlingen.

Sander Ververs, MSc

Ruime praktijkervaring als leerkracht basisonderwijs, onderwijsadviseur en dyslexiebehandelaar met specialisaties dyslexie en leerlingenzorg, maken van Sander een breed inzetbare orthopedagoog binnen het onderwijs. Sander studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als afstudeerrichting Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling. Daarvoor heeft hij aan de Fontys Pabo gestudeerd en enkele jaren als leerkracht ervaring opgedaan. Mede door deze combinatie kan hij professionals in het onderwijs, maar ook ouders en leerlingen, concreet en praktisch voorzien van handelingsgerichte en realistische adviezen. Sander weet immers hoe het er in de klas aan toe gaat en waar wel en geen mogelijkheden voor de leerkracht en leerlingen liggen.